‘2-6 yaş arasında lokal anesteziyle sünnet yapılması önerilmiyor’

Sünnetin sağlık açısından avantajlarının en fazla yeni doğan döneminde yapılan sünnetlerde görüldüğünü de söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, “Sünnet yaşı arttıkça bu avantajlardan daha az faydalanılmış olunur. Sünnetin basit bir işlem olarak görülmesi, hatalı sünnet riskini de beraberinde getiriyor. Uygun olmayan şartlarda yapılan sünnet, yara yeri enfeksiyonu, kanama ve penis yaralanmaları gibi pek çok komplikasyona yol açabilir. Bunların sonucunda kötü iyileşmeye bağlı kozmetik sorunlar ve penis işlevini bozan fonksiyonel sorunlar nedeni ile cinsel fonksiyon bozukluğu ve psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Sünnetin sağlıklı bir şekilde sonuçlanabilmesi için ameliyathane şartlarında, temiz ve steril koşullarda cerrahi müdahaleyle yapılması gerekir” dedi.

 “2-6 yaş arasında mümkünse genel anestezi altında, diğer yaşlarda ise lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Yeni doğan döneminde yapılan sünnetin cerrahi işlemin kolaylığı, bebekte yara iyileşmesinin çabuk olması, sünnet sonrası bakımın kolaylığı ve yeni doğanda psikolojik travma oluşturmaması gibi avantajları var.”

Sünnetin farklı uygulama teknikleri hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Yanaral,Sünnet cerrahi yöntem, lazer veya koter yöntemi, çan yöntemi gibi farklı yöntemler ile uygulanabilir. En sık uygulanan, güvenli, yan etkileri en az olan yöntem cerrahi yöntemdir. Cerrahi yöntem klasik olarak sünnet derisinin cerrahi yoldan kesilerek uçların estetik ve emilebilir dikişler kullanılarak birbirine dikilmesi şeklinde yapılır. Cerrahi yöntemde ayrıca bir pansuman veya dikiş alınması gerekmiyor. 2-3 gün süre ile ağrı kesici ve krem tedavisi uygulanır. Ameliyathanede steril şartlarda yapılan sünnet sonrası antibiyotik kullanımına gerek yoktur. Derinin fazla ya da az bırakılması, kötü iyileşme dokusu oluşması, kanama, enfeksiyon, şekil bozuklukları ve idrar yolunun zarar görmesi gibi hasarlar karşılaşılabilecek komplikasyonlar” diyerek sözlerini noktaladı.