Biyolojik çeşitlilik tehlike altında

Guterres, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü vesilesiyle yayımladığı bildirisinde tabiata karşı verilen anlamsız ve yıkıcı savaşın sonlanması gerektiğini, zira canlı tiplerinin yok olma oranının, son 10 milyon yılın ortalamasından onlarca, yüzlerce kat daha fazla olduğunu ve giderek arttığını söyledi.

Guterres, “Biyolojik çeşitlilik, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak, iklim değişikliğinin varoluşsal tehdidini sona erdirmek, arazi bozulmasını durdurmak, besin güvenliğini sağlamak ve insan sağlığındaki ilerlemeleri desteklemek için gerekli. Biyolojik çeşitlilik, yeşil ve kapsayıcı büyüme için de tahliller sunuyor” dedi.

Genel Sekreter, biyolojik çeşitliliğe 2030 yılına yine hayat verecek açık ve ölçülebilir amaçları ve güçlü uygulama araçlarını global bir biyolojik çeşitlilik muahedesi üzerinde çalışmak için hükümetlerin bu yıl içinde biraraya geleceğini belirtti.

ETRAFA ZİYAN VEREN SÜBVANSİYONLAR SON BULMALI

Kelam konusu muahedenin, biyolojik çeşitlilik kaybının ana nedenlerini ele alması ve toprağı, tatlı suları ve okyanusları faal bir halde koruyarak, sürdürülebilir tüketim ve üretimi teşvik etmesi ve tabiattan çıkacak tahliller yoluyla tabiatla ahenk içinde yaşamak üzere muhtaçlık duyulan tezli ve dönüştürücü değişimi mümkün kılması gerektiğini kelamlarına ekledi. Guterres ayrıyeten, etrafa ziyan veren sübvansiyonların sona erdirilmesini de istedi.

Kelam konusu muahedenin biyolojik çeşitlilikten herkesin yararlanmasını sağlaması, somut ve tabiata ziyan vermeyen yatırımları teşvik etmek için hareket ve finansal kaynakları seferber etmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, bu maksatları gerçekleştirirken ve “doğayla ahenk içinde yaşamak” olarak açıklanan 2050 Vizyonunu hayata geçirirken, bilhassa topraklarında çok fazla biyolojik çeşitlilik barındıran birçok yerli nüfusa eşitlik ve insan hakları temelinde yaklaşılması gerektiğini belirtti.