Boğaziçi’nde direniş 530’uncu gününde

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu’nun misyondan alınmasının akabinde da devam ediyor. Direnişin 530’uncu gününde Boğaziçili akademisyenler bir ortaya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu’nun akabinde rektörlüğe atanan Naci İnci’yi protesto ettiler.

Direnişin 76’ıncı haftasında yayımlanan bilgi notunda şu tabirlere yer verildi:

‘’Bugün 17 Haziran 2022, Cuma. Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 1. yılı doldu ve 76. haftası devam ediyor. Bugün direnişin 530. günü!

Naci İnci’nin ilgili konseylerinin hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir biçimde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının iki yüz doksan beşinci, 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz takviye oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin Matematik Kısmı tam vakitli öğretim üyesi Mohan Ravichandran’ı hiçbir münasebet göstermeden periyot ortasında misyondan almasının ise iki yüz on dördüncü günü!!!’’

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” ve “Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite” yazan dövizler taşıdılar.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 361. nöbetlerinin akabinde haftanın her son iş gününde olduğu üzere haftalık açıklamalarını okudular.

Bugün yapılan açıklama metninde ise şu tabirler yer aldı:

Bugün 17 Haziran Cuma. Nöbetimizin 361., direnişimizin 530. günündeyiz. Sizlere basının hala alınmadığı, etrafında polisin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla, özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği kampüsümüzden sesleniyoruz.

Bu hafta kayyım idaresinin ve kurum dışından devşirdiği takımların Boğaziçi Üniversitesine verdiği zararın, tüm çalışanların, öğrenci ve mezunların, yani on binlerce insanın şahsî güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığına şahit olduk. Üniversitemizin yazılım ve donanım altyapısının planlaması, bakımı ve güvenliğinden sorumlu olan Bilgi Teknolojileri Konseyinin lider ve üç üyesi 10 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Süreç Merkezine yaptıkları ziyarette, son devirde rektörlük tarafından data güvenliği ve mahremiyeti konusunda kabul edilemez ve hasarı giderilemeyecek tıpta ihlallerin yapılmış olduğunu saptadılar. Yapılan değerlendirmede, akademik ve idari çalışanın, öğrencilerin ve mezunların ferdî bilgilerini de barındıran kimi data tabanlarına erişim hakkının, yetkili heyetler haberdar edilmeden ve kullanıcıların açık onayı alınmadan bir şirkete verilmiş olduğu katılık kazandı; idarenin siber-güvenliği daha ileri seviyede riske sokacak öteki mutabakatlara da imza atmak üzere olduğu öğrenildi. Tıpkı gün öğlenden sonra, tüm BTK üyelerinin konsey üyeliklerinin sonlandırıldığı (yani BTK’nın fiilen lağvedildiği) bildirildi. Bir sonraki mesai günü bu üyelerin öteki komitelerindeki misyonları de sonlandırıldı. Çabucak sonraki sabah kimi medya organlarında hususla ilgili palavra ve iftira içeren haberler yayınlanarak BTK hakkında koordineli bir karalama kampanyası başlatıldı; dört BTK üyesi hocamız bu mecralarda açık olarak amaç gösterildi.

Dahası, kapalı kapaklı yapılmaya çalışılan usulsüzlüğün ifşası kaygısıyla gayrimeşru idarenin dört BTK üyesine disiplin soruşturmalarını münasebet göstererek üç ay uzaklaştırma cezası verdiğini, hocalarımızın eposta dahil öteki üniversite hizmetlerine erişimlerinin engellendiğini öğrendik. Ayrıyeten, arkadaşlarımızın misyondan uzaklaştırıldıklarına dönük haberlerin de süratle basına servis edildiğini gözlemledik. Keyfî ve baskıcı idaresine boyun eğmeyen tüm bir kurumu cezayla ve cebren yönetim edebileceğini zanneden Naci İnci idaresine hatırlatıyoruz: Kullanıcıların onayı alınmadan ferdî dataların paylaşılması Şahsî Dataların Korunması Kanununa nazaran açık bir suçtur! Bu bahiste biz, isimli süreçleri başlatarak haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağız. Ülkemiz kurumsal data paylaşımı konusunda kontrolsüz ve keyfî uygulamaların acı sonuçlarını çok yakın bir geçmişte yaşadı. Geldiğimiz noktada gayrimeşru idarenin tek yapması gereken, data kullanımı ile ilgili yapılmış ve yapılması planlanan tüm muahedeleri askıya almak ve şeffaf bir soruşturma sürecine imkân tanımak için vakit geçirmeden istifa etmektir. %95 güvensizlik oyu almış ve Boğaziçi Üniversitesini muhafazaya ve yaşatmaya çalışan akademisyenleri “bir azınlık grup” olarak yaftalayan Naci İnci idaresine hafta boyunca yönelttiğimiz ve somut cevaplar alamadığımız soruları burada bir defa daha yineliyoruz:

1. Data tabanlarının erişime açılması konusunda hizmet alım süreçleri neden saklı olarak yönetildi? Karar süreçlerinde kimler rol oynadı? Üsküdar Belediyesi’nden getirtilen yöneticisiyle BİM Daire Başkanlığının bu sürece rastgele bir biçimde dahli var mıdır?
2. Danışmanlık hizmeti alınan öbür bir şirkete, sunucuların yönetici şifrelerinin verilmesinin, birebir vakitte tüm bilgi trafiğinin yansısının öteki bir sisteme aktarılmasının planlandığı, yani tüm dataların tahrifata açık hale getirilmesine fırsat tanındığı yanlışsız mu?
3. BTK üyelerinin misyonlarına son verilerek şuranın fiilen lağvedilmesinin münasebeti nedir?
4. Şura mensubu olarak kontrol sorumluluklarını yerine getiren dört BTK üyesinin isimlerini basına kim verdi? Bahsedilen ziyaretin bilgisi, şimdi bizler bilmezken, medyaya nasıl sızdı? Karalama kampanyasını kim düzenledi? Rektörlük bu bahiste ne yapmayı düşünüyor?
5. Tabirlerini değiştirmeleri için Bilgi Süreç Merkezi çalışanına baskı ve yönlendirme yapıldığı gerçek mudur?

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak, yalnızca misyonlarını layıkıyla yapmaya çalışan, Naci İnci ve takımı dahil tüm kurumun güvenliğini korumak için kendi ferdî güvenliklerinden feragat eden BTK üyelerinin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz; ehil, faziletli ve prensipli duruşunuzla tüm akademik topluluk için gurur kaynağı oldunuz. Yıllardır büyük bir sorumluluk, sağduyu ve özveriyle kurumumuza hizmet veren, öğretim ve araştırma altyapımızın kusursuz formda işlemesini sağlayan Bilgi Süreç Merkezi işçisine de teşekkürlerimizi sunarız.

Bu hafta eski kayyım Melih Bulu vaktinde okulumuza süreksiz görevlendirmeyle atanan ve Temmuz 2021’de yeni kayyım Naci İnci’nin genel sekreteri olarak resmen görevlendirdiği Nedim Malkoç’un atamasının iptali için açtığımız davayı kazandığımızı öğrendik. Malkoç, Şubat 2022 tarihinde, misyonunun 7. ayında, kamuyla paylaşılmayan münasebetlerle koltuğundan zati azledilmiş olsa da, haklılığımızın hukuken tescillenmiş olması memnunluk verici. Malkoç’un genel sekreterliği periyodunda siyasi saiklerle çok sayıda idari işçi sürgün edilmiş, siyasi istihdamlar yapılmış, özel güvenlik vazifelileri fiili yetkilerle donatılmış ve öğrencilere yönelik şiddette misliyle artış yaşanmıştı. İsimli süreçlerin vakit aldığını biliyoruz; kayyım rejimi devam ettiği surece hukuk çabamızı de sürdüreceğiz.

Bültenimizi bir duyuruyla sonlandırıyoruz:

Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Okulları projesi hakkında farkındalık yaratmak üzere düzenlenecek Çanakkale-Ayvalık Maratonu’nun startını bugün Güney Meydandan veriyoruz. Nöbetimize dayanak veren Boğaziçi Üniversitesi gönüllülerine teşekkür ediyoruz, yolları açık olsun.

Her hafta olduğu üzere süregiden hukuksuzluklara dair yaptığımız davetimizi yineliyoruz:

Üniversitedeki gayrimeşru uygulamalar bir an evvel sona ermelidir. Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanları, enstitü müdürleri ve yüksek okul müdürü seçimle misyona gelmeli ve seçilmiş konseylerle denetlenebilmelidir. Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz ve haksızca işlerine son verilen dekanlarımız bir an evvel vazifelerine iade edilmelidir. Atama ve yükseltme kriterleri hiçe sayılarak, kısım ve fakültelerin onayı alınmadan, zirveden inme kararlarla yapılan tüm atamalar gayrimeşrudur, geri alınmalıdır. İşlevsizleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ve Cinsel Tacizi Tedbire Koordinatörlüğü işinin ehli çalışanlarıyla birlikte bir an evvel tekrar aktif hâle getirilmelidir. Gayrimeşru idare tarafından gerekçesiz formda el konulan İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi binası eski fonksiyonuna kavuşturulmalı, yine araştırmacıların kullanımına sunulmalıdır. Naci İnci ve idaresi ile bugüne kadar hukuksuzca takımlaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz. Fakülte ve kısım kararları yok sayılarak işine son verilen ve dersleri iptal edilen meslektaşlarımızın haksızca uzaklaştırıldıkları işlerine iade edilmelerini, ayrıyeten öğrencilerimiz, akademik ve idari işçimiz hakkında mesnetsiz münasebetlerle açılmış tüm disiplin soruşturmalarının geri alınmasını bir defa daha talep ediyoruz. Üniversitemizi yılmadan ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Türkiye’de özgür, özerk, demokratik ve iştirakçi prensiplere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar, Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz.” (HABER MERKEZİ)