Hacizli taşınırların elektronik ortamda satışına ilişkin esaslar

Hacizli taşınırların icra ve iflas kanunu kapsamında elektronik ortamda yapılacak açık artırma suretiyle satış işlemlerine ilişkin esaslar belirlendi. Adalet Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğine göre, taşınırın satışı açık artırma ile yapılacak. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, artırma başlangıç tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecek. Elektronik Satış Portalında yapılacak ilan ve şartname artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacak. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren 1 ayı geçmeyecek şekilde belirlenecek. Elektronik Satış Portalında yapılan açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olarak belirlendi. Hacizli taşınırların elektronik ortamda satışına ilişkin esaslar #1 Artırmaya katılabilmek için mahcuz malın muhammen kıymetinin yüzde 10’unu karşılayacak tutardaki nakit teminat en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılacak. Açık artırmada teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek. Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde 1’inden ve her hâlde 100 liradan az olamayacak. En yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak. İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satış bedelini satışı yapan icra dairesi hesabına ödemek zorunda olacak. Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim edilmeyecek ve resmî sicilde alıcı adına tescil edilmeyecek. Yönetmelikle getirilen düzenleme, Adalet Bakanlığı’nca resmİ internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceği duyurulan il veya ilçelerde belirlenen tarih itibarıyla ilanı yapılacak artırmalarda, ülke genelinde ise bugün itibarıyla en geç bir yılın sonunda ilanı yapılacak artırmalarda uygulanacak.