İçişleri’nden 81 ile genelge: Önlemleri artırın

İçişleri Bakanlığınca valiliklere metamfetamin kaçakçılığı ve kullanımının önlenmesi gayesiyle gönderilen genelgede piyasada çarçabuk satılan cam kalem parfüm şişeleri yahut alüminyum folyoların metamfetamin tüketiminde kullanılabileceği belirtilerek, bu alanda gayret eden ünitelerin hassaslığının artırılması talimatı verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla yayımlanan genelgede uyuşturucuyla uğraş kapsamında önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında ilgili bakanlıklar, mülki ve isimli makamlar, kolluk üniteleri üzere paydaş, sorumlu kurum ve kuruluşların farkındalığının artırılarak uğraş aktifliğinin üst düzeye taşınmasının değeri vurgulandı.

Bu kapsamda Bakanlık bünyesindeki kolluk güçlerinden metamfetaminle uğraş kapsamında global ve bölgesel gelişmeler, yeni prosedürler, başarılı uygulamalar üzere öteki hususları içerecek, vilayet ve ilçe teşkilatlarının farkındalığını artıracak nitelikte bölgesel toplantılar yapılması istendi.

BİRİMLER ORTASI UYUM ARTIRILACAK

Genelgeye nazaran, uğraş aktifliğini yükseltecek kurumsal, türel, teknolojik kapasite artışına dair ortak çalışmalar yapılarak elde edilen sonuçlar alandaki ünitelerle paylaşılacak.

Kolluk üniteleri ortasında bilgi paylaşımına değer verilerek karşılaşılan yeni prosedür, eğilim, güzergah hususlarında yahut özellik arz eden soruşturmalarda elde ettikleri bilgilerin başka kolluk teşkilatlarıyla paylaşılması sağlanacak. Uğraş kapsamında misyonlu ve yetkili tüm kurum ve makamlar ortasında iş birliği artırılacak.

Metamfetamin kaynaklı hatalarla gayret kapsamında vazifeli tüm kurum ve kuruluşlarla sistemli olarak bir ortaya gelinecek. Birlikte düzenlenecek toplantı ve çalıştaylarla alanda elde edilen deneyim ve değerlendirmeler, ortak akılla ele alınacak ve yeni gayret teknikleri geliştirilecek.

Alanda misyon yapan tüm kolluk işçisinin bu bahisteki bilgi ve deneyimlerinin artırılması için eğitim faaliyetleri ve yayınlara tartı verilecek.

Özellikle sondaki vilayetlerde ve hudut girişlerinde denetim ve önlemler artırılarak çalışanın hassaslığı yükseltilecek.

DENETİMLERİ ARTIRMA TALİMATI

Uyuşturucu kaçakçılığı konusunda tahlil çalışmalarına yük verilecek, kara nakil araçları başta olmak üzere vasıtalar üzerindeki uygulama ve kontroller sıklaştırılacak.

Metamfetamin kullanmaya yarayan ve piyasada kolay kolay bulunan aparatların satışıyla ilgili isimli soruşturma yapılacak.

Piyasada çarçabuk bulunabilen cam kalem parfüm şişeleri yahut alüminyum folyoların metamfetamin tüketiminde kullanılabileceği kıymetlendirilerek bu alanda uğraş eden ünitelerin hassaslığı artırılacak.

Vatandaşların farkındalık ve hassaslığının artırılması gayesiyle eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de artırılacak, afiş ve broşür üzere gereçlerin dağıtımına ehemmiyet verilecek.

GEÇEN YIL 200 BİNİN ÜZERİNDE OPERASYON YAPILDI

Yasa dışı uyuşturucu ve uyarıcı husus ticareti ve kullanımı, toplum güvenliğine verdiği zararın yanı sıra insan sıhhatini da direkt etkiliyor.

Kolluk ünitelerince bir taraftan ulusal ve memleketler arası operasyonlar yürütülürken öteki taraftan genç ve yetişkinlerin bu alanda bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması gayesiyle başta “En Yeterli Narkotik Polisi: Anne” Projesi olmak üzere, farklı yaş ve meslek kümelerine yönelik birçok eğitim faaliyeti sürdürülüyor.

Türkiye’de 2021 yılında 200 binin üzerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi, bu operasyonlarda 260 binin üzerinde kuşkulu hakkında isimli süreç yapıldı. Hala cezaevlerinde uyuşturucu cürümlerinden 110 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Hata Ofisi (UNODC) tarafından yayımlanan 2021 yılı raporuna nazaran, dünya genelinde ele geçirilen metamfetamin ölçüsü bir evvelki yıla nazaran yüzde 43 arttı. Avrupa’da son 10 yılda metamfetamin olay sayısında yüzde 107, yakalama ölçüsünde da yüzde 477 artış görüldü.

Türkiye’de ise birinci metamfetamin yakalaması 2009’da İran kaynaklı olarak İstanbul’da gerçekleşti.

2015-2021 yıllarında metamfetamin olay sayılarında 21 kat, ele geçirilen unsur ölçüsünde ise 30 kat artış oldu. 2021’de yakalanan metamfetaminin ölçüsü 5 ton 500 kilogramın üzeri olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından bugüne kadar ele geçirilen metamfetaminin ölçüsü ise 9 tonu aştı.

Metamfetamin kaynaklı olay ve ölçü yakalamalarındaki artış, doz aşımı ölümlere ve bu husustan kaynaklı tedavi müracaatlarına da yansıdı. Türkiye’de doz aşımı ölümlerin en yüksek görüldüğü 2017 yılında yüzde 7,8 olan metamfetamin kaynaklı mevt oranı geçen yıl 58,5 oldu.

Tek başına metamfetamin kaynaklı vefatlar 2017’de yüzde 0,3 iken 2021’de yüzde 35,5’e çıktı. 2016’da yüzde 3,5 olan metamfetamin tedavisine müracaat oranı ise 2021’de yüzde 15,5 olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK: AA