Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, martta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 9,9 artarak 132,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,9 artışla 55,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,8 yükselişle 47,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, mart ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,7 artışla 11,4 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,4 artarak 15,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 7 yükselerek 16,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 21,9 artışla 11,5 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,8 artarak 41,5 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 77 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 sonuna göre yüzde 14,6 artarak 25,5 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 6,8 yükselişle 77 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 11 artışla 70,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,6 artarak 61,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılının sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, mart sonu itibarıyla 510 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 57 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stoku mart sonu itibarıyla yüzde 44,3’ü dolar, yüzde 25,9’u avro, yüzde 9,7’si TL ve yüzde 20,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Mart sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 181,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,2, Merkez Bankası’nın yüzde 16,4 ve özel sektörün yüzde 63,4 paya sahip olduğu görüldü.