Nükleer Düzenleme Şurası’nın vazifeleri belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) karar organı olan Nükleer Düzenleme Konseyi’nin misyon ve yetkileri ile çalışma yol ve asılları belirlendi.

NDK’nin hususa ait yönetmeliği, içinde uygulamaya ilişkin ayrıntılarla birlikte Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kurul, toplam 5 şahıstan oluşacak

Buna nazaran, kurumun karar organı olan şura, lider ve ikinci lider olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak ve Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Kurul, bağımsız

Kurul, Nükleer Düzenleme Kanunu ve ilgili öteki mevzuat ile kendisine verilen misyonları yerine getirecek ve yetkilerini bağımsız olarak kullanacak. Konsey kararları yerindelik kontrolüne tabi tutulamayacak. Hiçbir organ, makam, merci yahut kişi, konsey kararlarını etkilemek hedefiyle buyruk ve talimat veremeyecek, tavsiye yahut telkinde bulunamayacak.

Görev müddeti dört yıl

Kurul üyelerinin vazife mühleti dört yıl olarak belirlenirken, vazife müddeti dolan üye tekrar atanabilecek. Heyet üyeliğinin rastgele bir sebeple boşalması halinde boşalan üyeliğe atanan kişi, yerine atandığı üyenin kalan misyon mühletini tamamlayacak.

Kurul, 7381 sayılı Kanun, 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili öteki mevzuat kapsamına giren faaliyetlere ait yönetmelikleri çıkaracak, öbür düzenleyici süreçler, yetkilendirmeler ve onaylar ile ilgili karar alacak.

Kurul, idari yaptırımlarla ilgili karar alacak

İdari yaptırımlar hakkında karar verecek olan heyet, idari para cezası, yetkinin kısıtlanması, askıya alınması yahut iptali idari yaptırımlarının birlikte ya da başka farklı uygulanmasına karar verecek.

Kurul, NDK’nin vazife ve yetki alanı ile ilgili bahislerde strateji belirleyecek ve kurumun stratejik planını kabul edecek.

Merkeze bağlı kurumlar kurulabilecek

NDK’nin vazife ve yetki alanına giren faaliyetlere ait gerek görülen yerlerde merkeze bağlı üniteler kurulmasına karar verecek.

Kurumun misyon ve yetki alanıyla ilgili memleketler arası kuruluşlara üyelik, bu kuruluşlara yapılacak ödemeler ile bu kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu milletlerarası kuruluşların kurumun vazife ve yetki alanıyla ilgili projelerine katkıda bulunulması mevzularında da karar verecek.

NDK’nin vazife ve yetki alanıyla ilgili başka ülkelerin kurum ve kuruluşları ile yapılacak iş birliğine karar verecek.

Yetki devri

Öte yandan konsey, 7381 sayılı Kanunla heyete verilen vazife ve yetkiler ile yetkilendirmelere ait yetkilerinden nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesislerinin yetkilendirilmesi ve bu tesislerin kurulacağı saha onayı dışındaki yetkilerini lidere devredebilecek.

Resmi Gazete’de ayrıyeten, “Nükleer Düzenleme Konseyi Üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu Çalışanının Uyacakları Mesleksel ve Etik Prensipler Hakkında Yönetmelik” de yayınlandı.